Thứ bảy, 16/02/2019 10:09:49
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 11/2/2019

10/02/2019

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/2/2019 Chú ý có tăng tiết môn TD

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 14/01/2019

14/01/2019

TKB áp dụng từ ngày 14/01/2019

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 07/01/2019

07/01/2019

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/01/2019 (Có bổ sung phòng học trái buổi khối 12) CÓ THAY ĐỔI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ BUỔI CHIỀU DẠY TĂNG TIẾT (TOÁN, VĂN, AV, ĐỊA)

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24/12/2018

24/12/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/12/2018 TẠM THỜI NGƯNG DẠY PHỤ ĐẠO KHỐI 12 BUỔI CHIỀU.

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 10/12/2018

10/12/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/12/2018

Xem thêm +