Thứ hai, 10/12/2018 19:17:56
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 3/12/2018

01/12/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/12/2018

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 26/11/2018

24/11/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26/11/2018 VĂN, TOÁN, AV BUỔI CHIỀU PHỤ ĐẠO.

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 12/11/2018

12/11/2018

TKB áp dụng từ ngày 12/11/2018

Xem thêm +
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 5/11/2018

06/11/2018

TKB áp dụng từ ngày 5/11/2018

Xem thêm +
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/10/2018 (có điều chỉnh)

29/10/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/10/2018 (có điều chỉnh)

Xem thêm +