Thứ bảy, 16/02/2019 10:25:39
  • TRƯỜNG THPT THỚI LAI
  • Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, TT. Thới Lai, Thới Lai, TP. Cần Thơ
  • Email: c3thoilai@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02923689640
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Hữu Định
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nhdinh.gddt@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0903000669
2
Họ tên: Đồng Văn Khuyên
Vị trí: PHT CM
Email: dvkhuyen.gddt@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0987383071
3
Họ tên: Lê Thanh Long
Vị trí: PHT HCQT
Email: ltlong.gddt@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0908818454
4
Họ tên: Phạm Chí Thuận
Vị trí: PHT CSVC
Email: pcthuan.gddt@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0769519427