Thứ hai, 21/05/2018 22:07:03

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn TP. Cần Thơ