Thứ năm, 21/03/2019 10:46:33

V/v hướng dẫn cấp mã số kỳ thi cấp quận/huyện cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018-2019

  • Số: 06/2018/IOE
  • BAN TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET - IOE
  • Hướng dẫn cấp mã số
  • Kỳ thi IOE
  • GĐ VTC Online
  • 24/12/2018
  • Click vào đây để tải về