Thứ bảy, 16/02/2019 10:32:34

V/v tập trung ứng phó với ảnh hưởng của bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  • Số: 3036/SGDĐT-GDTX
  • UBND TP. CẦN THƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  • Thực hiện Công điện
  • Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN)
  • Giám đốc Sở
  • 23/11/2018
  • Click vào đây để tải về Xem trước bằng Google Drive Viewer