Tin tức : Công đoàn

Lớp học thêm của thầy

Trước đây, lớp học ở góc nhà của thầy giúp bao học sinh thực hiện ước mơ của mình. Lớp đóng cửa, học trò phải lên thành phố, tìm đến những lò luyện cấp tốc...

Trò chơi dân gian trong trường học

Trò chơi dân gian trong trường học

hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Trao gần 300 suất quà đến học sinh vùng cao

Trao gần 300 suất quà đến học sinh vùng cao

Thầy ngày càng sợ… trò!

Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.