Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngành giáo dục và đào tạo

  • 3710/BGDĐT-VP
  • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
  • Công văn
  • Giáo dục & Đào tạo
  • Phạm Ngọc Phương
  • 29/07/2016
  • Click vào đây để tải về
Van bản mới nhất